bkhost69

bkhost69

Member since Oct 17, 2019
Articles: 241
Location: n/a
Followers
bkhost69 don't have any followers yet
Sponsor
Latest
0
checked

submitted 1 month ago, Saturday, January 18, 2020, 20:21:39 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Tìm hiểu về Com Surrogate. Lí do nó lại chạy trên máy tính? #bkhost #comsurrogatelagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 8 - bkhost.vn

Com Surrogate là gì? Liệu rằng có phải virus và có thể vô hiệu hóa không?
0
checked

submitted 1 month ago, Saturday, January 18, 2020, 19:03:40 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Thông tin về Datacenter. Thế mạnh của Datacenter #bkhost #datacenterlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

Data center là gì? Ứng dụng và cấu tạo của một Data center
0
checked

submitted 1 month ago, Saturday, January 18, 2020, 17:25:37 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Bạn hiểu gì về Thunderbird. Làm sao để sử dụng Thunderbird #bkhost #thunderbirdlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

Thunderbird là gì? Để sử dụng Thunderbird phải làm gì?
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, January 17, 2020, 19:59:42 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Giải đáp về Google Authenticator. Các bước để cài đặt Google Authenticator #bkhost #googleauthenticatorlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 5 - bkhost.vn

Google Authenticator là gì? Muốn cài đặt Google Authenticator phải làm gì?
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, January 17, 2020, 19:22:14 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Định nghĩa DKIM là gì? Lí do bạn nên sử dụng DKIM? #bkhost #dkimlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 5 - bkhost.vn

DKIM là gì? Nguyên lí hoạt động của DKIM
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, January 17, 2020, 18:04:50 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những điều phải biết về Linux Mint. Tại sao Linux Mint lại được ưa chuộng hiện nay #bkhost #linuxmintlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 17 - bkhost.vn

Những điều phải biết về Linux Mint. Hướng dẫn cài Linux Mint
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 20:37:27 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Định nghĩa Codeigniter. Làm sao để Codeigniter cơ bản nhất #bkhost #codeigniterlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 4 - bkhost.vn

Codeigniter là gì? Những đặc điểm cần biết về Codeigniter
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 19:47:58 by bkhost69 in Arts / Entertainment

SOA là gì? Điểm mạnh của việc phát triển ứng dụng kiến trúc SOA là gì? #bkhost #soalagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

SOA là gì? Một số thông tin quan trọng về hướng dịch vụ SOA
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 18:55:44 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Thắc mắc về NGINX. Các bước cài đặt NGINX #bkhost #nginxlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 12 - bkhost.vn

NGINX là gì? Cấu hình NGINX có gì đặc biệt
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 15:25:19 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những điều cần biết về Turbo boost. Các bước sử dụng Turbo boost #bkhost #turboboostlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 4 - bkhost.vn

Turbo boost là gì? Muốn sử dụng Turbo boost thì phải làm sao?
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 14:30:46 by bkhost69 in Arts / Entertainment

RDP là gì? Làm thế nào để cài đặt sử dụng RDP đơn giản nhất #bkhost #rdplagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

RDP là gì? Chỉ dẫn cách cài đặt sử dụng RDP đơn giản nhất
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 13:39:59 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Tìm hiểu về ClamAV. Định nghĩa đúng nhất về phần mềm ClamAV #bkhost #clamavlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 8 - bkhost.vn

ClamAV là gì? Những điểm cần chú ý về phần mềm ClamAV
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, January 16, 2020, 12:12:51 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Bạn hiểu gì về địa chỉ IP và cách để kiểm tra địa chỉ IP của website #bkhost #kiemtraipwebsite

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 11 - bkhost.vn

Kiểm tra IP website bất kì? Để kiểm tra IP của một website cần làm gì?
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, January 15, 2020, 20:08:52 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những vấn đề về mạng intranet. Điểm mạnh của mạng Intranet #bkhost #intranetlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 12 - bkhost.vn

Intranet là gì? Tính năng của mạng Intranet
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, January 15, 2020, 14:55:06 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Bạn biết gì về Brute Force Attack. Kết quả khi bị tấn công #bkhost #bruteforcelagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 7 - bkhost.vn

Brute Force là gì? Tấn công Brute Force có lợi ích cũng như tác hại gì?
0
checked

submitted 1 month ago, Tuesday, January 14, 2020, 14:54:30 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Tìm hiểu về AWS. Điểm nổi bật của dịch vụ Amazon AWS là gì? #bkhost #awslagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

AWS là gì? Những điểm đáng chú ý nhất của dịch vụ Amazon AWS là gì?
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, January 13, 2020, 20:57:47 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Khái niệm VMware vSphere, chức năng, ưu điểm #bkhost #vmwarevspherelagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

VMware vSphere là gì? Những thông tin cần lưu ý về VMware vSphere
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, January 13, 2020, 19:53:24 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Định nghĩa WannaCry và cách phòng tránh Virus WannaCry #bkhost #viruswannacrylagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 7 - bkhost.vn

Virus WannaCry là gì? Nguy hiểm như thế nào và cần làm gì để diệt WannaCry
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, January 13, 2020, 17:53:05 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những lưu ý về GB và MB. 1 GB tương ứng với bao nhiêu MB? Quy đổi như thế nào là đúng nhất? #bkhost #1gbbangbaonhieumb

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

1 GB bằng bao nhiêu MB? Quy đổi bằng cách nào là đúng nhất?
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, January 13, 2020, 14:57:05 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Thắc mắc về Dark Web. Dark Web và Deep Web khác nhau ở đâu? #bkhost #darkweblagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

Dark Web là gì? Những thông tin cơ bản về Dark Web và Deep Web
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, January 13, 2020, 12:37:54 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những chú ý về Mu-MIMO. Ứng dụng là gì? #bkhost #mimolagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 7 - bkhost.vn

MIMO là gì? Giải đáp chi tiết về MIMO
0
checked

submitted 2 months ago, Saturday, January 11, 2020, 14:28:00 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những thông tin cần biết về Keylogger. Phương pháp phòng tránh Keylogger #bkhost #keyloggerlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 8 - bkhost.vn

Keylogger là gì? Làm sao để phòng tránh Keylogger
0
checked

submitted 2 months ago, Friday, January 10, 2020, 20:27:08 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Giải đáp về ép xung CPU. Làm như thế nào để ép xung cho laptop #bkhost #epxungcpu

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - bkhost.vn

Tìm hiểu về ép xung CPU. Làm như thế nào để ép xung cho laptop
0
checked

submitted 2 months ago, Friday, January 10, 2020, 19:23:47 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Tìm hiểu về CPU. Các loại CPU của máy tính thông dụng nhất hiện giờ #bkhost #cpulagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 9 - bkhost.vn

CPU là gì? Các đặc điểm của bộ xử lý CPU mà ta nên tìm hiểu
0
checked

submitted 2 months ago, Friday, January 10, 2020, 18:14:42 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Định nghĩa Plesk .Hướng dẫn dùng Plesk đơn giản nhất #bkhost #plesklagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 10 - bkhost.vn

Plesk được hiểu là gì? Hướng dẫn sử dụng Plesk nhanh chóng dễ dàng nhất
0
checked

submitted 2 months ago, Friday, January 10, 2020, 14:46:28 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những điều cần biết về Virtualization Technology. Làm như thế nào để cài đặt VT? #bkhost #virtualizationtechnologylagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 11 - bkhost.vn

Các đặc điểm của Virtualization Technology. Làm như thế nào để cài đặt VT?
0
checked

submitted 2 months ago, Friday, January 10, 2020, 13:33:52 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Giải đáp hacker là gì, hacking là gì, muốn làm hacker cơ bản thì phải làm gì? #bkhost #hackerlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 13 - bkhost.vn

Muốn trở thành Hacker? Hacker là gì? Học làm Hacker cơ bản
0
checked

submitted 2 months ago, Friday, January 10, 2020, 12:03:05 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Đặc điểm ổ cứng SSD là gì, HDD là gì, các biện pháp dùng ổ cứng SSD và HDD #bkhost #ocungssdlagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - bkhost.vn

Ổ cứng SSD là gì? Ổ cứng HDD là gì? SSD và HDD khác nhau như thế nào?
0
checked

submitted 2 months ago, Thursday, January 9, 2020, 19:49:42 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Muốn dùng Google trends tăng hạng SEO hữu hiệu thì phải làm gì? #bkhost #huongdansudunggoogletrends

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 9 - bkhost.vn

Hướng dẫn sử dụng Google trends tăng hạng SEO một cách hợp lý và nhanh gọn nhất
0
checked

submitted 2 months ago, Thursday, January 9, 2020, 18:17:52 by bkhost69 in Arts / Entertainment

Những điều nên biết về TCP/IP. Đặc trưng và tính năng của giao thức TCP/IP #bkhost #tcpiplagi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 10 - bkhost.vn

TCP/IP là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về giao thức TCP/IP